Sla voor serre

Sla voor serre
LACTUCA SATIVA var. OMEGA

Voor teelt in serre hebben we Omega gekozen. Dit is een blonde, zachte slasoort in tegenstelling tot vele andere serresla-types die veel harder zijn.


Planten
JANFEBMAAAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC

Oogsten
JANFEBMAAAPRMEIJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC

plantafstand

25 x 30

Serre

Serre

vorstgevoelig

Vorstgevoelig


In principe is sla vorstgevoelig, maar ze kan wel wat koude verdragen. In februari en september is het aan te raden in kas te planten. Sla gedijt in allerhande grondsoorten bij een normale bemesting en vochtigheid.

Plant sla niet te diep, anders gaan de onderste bladeren makkelijker rotten! De persblok mag je half boven de grond plaatsen.

Het liefst geef je sla ook ’s ochtends water, zodat de bladeren kunnen opdrogen. Wanneer ze te lang nat blijven, dan gaan ze ook makkelijker rotten.

Een mogelijk probleem is dat sla gaat doorschieten. Om dat te vermijden is het belangrijk de kroppen tijdig te oogsten.

Als de bladeren een bruine rand vertonen, dan noemt men dat droogrand. Als de buitenste bladeren hiervan last hebben, dan is de grond te droog in combinatie met een lage luchtvochtigheid. Is echter het binnenste van de krop aangetast, dan is de zoutconcentratie van de bodem te hoog. Daarom is het belangrijk de bodem regelmatig goed te spoelen. Ideaal hiervoor is een sneeuwlaag die tijdens de winter langzaam in de grond trekt. Schep een dikke sneeuwlaag in je serre tijdens de winter en uw bodem zal veel minder zout zijn in het voorjaar!

Ook slakken lusten graag sla. Hiertegen bestaan vele remedies, zoals slakkenkorrels en allerhande natuurlijke huismiddeltjes.

Sla oogsten we door de krop zo dicht mogelijk bij de grond af te snijden.

Sla is beperkt houdbaar in de koelkast. Willen we sla wat langer bewaren, dan oogsten we hem beter met de wortelkluit er nog aan en zetten deze in wat water.